Assuranceforeningen Gard logo hvit bakgrunn

Assuranceforeningen Gard 

Assuranceforeningen Gard er et internasjonalt gjensidig sjøforsikringsselskap, etablert i Arendal i 1907.

Gard tilbyr forsikring til skipsredere, oljeselskaper og andre bedrifter innen offshoreindustrien. Forsikringene gir maritime selskaper praktisk og økonomisk hjelp dersom uhellet skulle være ute.

Hovedkontoret ligger i Arendal. Det norske selskapet har over 480 ansatte fordelt på 13 kontorer rundt omkring i verden. Filialene befinner seg i viktige sjøfartsbyer, som for eksempel Oslo, Tokyo, New York, Hong Kong og Rio de Janeiro.

Assuranceforeningen Gard er organisert som et gjensidig selskap. Det betyr at forsikringstagerne danner og eier foreningen sammen, inkludert dets eiendeler og risiko. Med andre ord blir eier- og kundegruppen sammenfallende.

Kontakt Assuranceforeningen Gard – kundeservice og TLF

Org.nr: 939 717 609
Adresse i Norge: Kittelsbuktveien 31, 4836 Arendal
Telefon: 37 01 91 00
Nettside: https://www.gard.no/

Allerede forsikringkunde hos Gard
Kundeservice kan kontaktes her.