Normalt strømforbruk – sjekk selv: Har du et gjennomsnittlig forbruk?

Hus, stjernehimmel, snø og normalt strømforbruk

Virker strømregningen din unødvendig høy? Er du usikker på om du har et normalt, gjennomsnittlig strømforbruk? Eller skal du flytte og lurer på hvor mye du kan regne med å måtte betale i strøm?

I denne artikkelen viser vi deg det gjennomsnittlige strømforbruket for en husstand Norge. Ikke minst har vi laget en tabell over normalt strømforbruk etter ulike boligtyper og størrelser.

Vi gir deg også en pekepinn på hvor mye strømmen vil koste.

Når du vet hvordan du ligger an i forhold til snittet, får du kanskje lyst til å spare litt ekstra på strømregningen. Vi viser deg hva som trekker mest strøm i boligen din, og hvordan du kan spare penger omtrent uten å merke det.

Ikke minst viser vi deg den enkleste måten å få den billigste strømavtalen på – det er nemlig lettere og mer lønnsomt enn mange tror!

Gjennomsnittlig strømforbruk per år og per måned for en norsk husstand

Ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) ligger gjennomsnittlig årlig strømforbruk i Norge på rundt 16 000 kilowatt-timer (kWh) per husholdning. Det vil si 1 333 kWh i måneden. Det er verdt å huske på at forbruket også varierer med sesongene, og typisk er høyere på vinteren enn på sommeren.

Graf som viser gjennomsnittlig normalt strømforbruk per husholdning i Norge
Gjennomsnittlig strømforbruk per husholdning har stort sett vært synkende siden nittitallet. Toppen var i 1996, med et gjennomsnittlig strømforbruk på cirka 18 500 kWh i året. Siste måling, i 2016, viser at gjennomsnittet lå på rundt 16 000 kWh.

Faktisk har strømforbruket i norske husstander gått ned siden nittitallet, mye på grunn av at de elektriske apparatene våre har blitt mer energigjerrige, samt at vi har bedre isolerte boliger.

Hvor mye strøm du må regne med å bruke, avhenger blant annet av hvor stor boligen din er og hvor mange som bor der.

Beregne strømforbruk? Bruk vår tabell for gjennomsnittlig forbruk etter type og størrelse på bolig

I tabellen under har vi satt opp noen eksempler på normalt strømforbruk per måned og per år basert på boligtype og antall kvadratmeter. 

Type bolig Størrelse (BRA) Strømforbruk per mnd Strømforbruk per år
Enebolig 300 kvm 3 334 kWh 40 000 kWh
Enebolig 240 kvm 2 667 kWh 32 000 kWh
Enebolig 200 kvm 2 222 kWh 26 667 kWh
Enebolig 180 kvm 2 000 kWh 24 000 kWh
Enebolig 150 kvm 1 667 kWh 20 000 kWh
Enebolig 120 kvm 1 333 kWh 16 000 kWh
Rekkehus, tomannsbolig 130 kvm 1 085 kWh 13 020 kWh
Rekkehus, tomannsbolig 120 kvm 1 000 kWh 12 000 kWh
Rekkehus, tomannsbolig 110 kvm 915 kWh 10 980 kWh
Rekkehus, tomannsbolig 100 kvm 835 kWh 10 020 kWh
Rekkehus, tomannsbolig 90 kvm 750 kWh 9 000 kWh
Leilighet 110 kvm 550 kWh 6 600 kWh
Leilighet 100 kvm 500 kWh 6 000 kWh
Leilighet 90 kvm 450 kWh 5 400 kWh
Leilighet 80 kvm 400 kWh 4 800 kWh
Leilighet 70 kvm 350 kWh 4 200 kWh
Leilighet 60 kvm 300 kWh 3 600 kWh
Leilighet 50 kvm 250 kWh 3 000 kWh
Leilighet 40 kvm 200 kWh 2 400 kWh

Beregningene er gjort slik:

Vi vet fra SSB, som nevnt tidligere, at gjennomsnittlig strømforbruk for en husstand i Norge ligger på rundt 16 000 kWh i året.

Rapporter publisert av Huseierne viser at en gjennomsnittlig husstand i Norge er en enebolig på 120 kvadratmeter.

Vi hentet også siste tall fra SSB over gjennomsnittlig energibruk etter hustype. Tallene viser at eneboliger har et gjennomsnittlig strømforbruk på rundt 20 000 kWh, rekkehus/tomannsboliger cirka 15 000 kWh (25% mindre forbruk enn eneboliger) og leiligheter cirka 9 000 kWh (55% mindre forbruk enn eneboliger).

Med eneboligen på 120 kvadratmeter og et årlig strømforbruk på 16 000 kWh som referansepunkt, kan vi da regne ut og estimere kWh per kvadratmeter for de ulike hustypene.

Normalt strømforbruk for enebolig

Enebolig med innvendig lys og snø på bakken

Som du ser i tabellen, kan du som bor i enebolig regne med å bruke ned mot 1 333 kWh i måneden hvis du bor i et lite hus (rundt 120 kvadratmeter), og opp mot 3 334 kWh hvis eneboligen er rundt 300 kvadratmeter. 

Normalt strømforbruk for leilighet

Bor du i en leilighet er det sannsynlig at strømregningen og strømforbruket ditt er mer beskjedent. Normalt strømforbruk varierer med størrelsen, men de fleste som bor i leilighet vil ha et månedelig forbruk mellom 200 og 550 kWh.

For eksempel vil en leilighet på 60 kvm ha et gjennomsnittlig strømforbruk på 300 kWh i måneden, mens en leilighet på 100 kvm vil ha et normalt strømforbruk på 500 kWh.

Røde og gule leilighetsbygg
Du kan se i tabellen at energiforbruket følger kvadratmeterne i boligen. Det er likevel forskjeller på ulike boligtyper, som vi kommer nærmere inn på lenger ned i saken.

Strømforbruket er én ting, men hva blir kWh i pris?

Omregning fra kWh til Pris, strømforbruk

Eller lettere sagt, hvor mye koster strøm i måneden? De færreste av oss går rundt og husker hva en kWh betyr i kroner og øre. I tillegg forandrer strømprisene seg hele tiden.

I tredje kvartal i 2019 var gjennomsnittsprisen for strøm 108,8 øre per kWh, inkludert kraftpris, nettleie og avgifter. Strømmarkedet svinger hele tiden, så vær innstilt på at strømprisen vil gå både opp og ned.

Graf som viser utvikling av strømpriser i Norge, 2015 til 2019
Strømprisen har stort sett økt fra tredje kvartal i 2015 til første kvartal i 2019. I andre og tredje kvartal i 2019 har trenden vært synkende, men prisen er fortsatt høy sammenlignet med de siste årene.

Basert på SSB sine nyeste målinger, har vi gjort et enkelt regnestykke for å vise hva husholdninger i Norge i gjennomsnitt betaler for strømmen sin.

  • Gjennomsnittlig månedlig strømforbruk: 1.333 kWh
  • Gjennomsnittlig strømpris i tredje kvartal 2019, inkludert nettleie og avgifter: 108,8 øre per kWh (1,088 kr per kWh)
  • Vi får altså en gjennomsnittlig månedspris på 1.450,30 kr
  • Dette blir altså rundt 17.400 kr i året

Hva en gjennomsnittlig norsk husstand betaler for strømmen varierer med markedspris, bosted og hvilken strømavtale man har.

Du kan hente inn de billigste pristilbudene fra strømleverandører gratis og uforpliktende på Tjenestetorget.no. Da vil leverandørene i din landsdel konkurrere om å gi deg den beste prisen, uten at du trenger å ringe rundt selv. Det kan lønne seg å ta en sjekk et par ganger i året.

Hva kan du gjøre for å påvirke strømforbruket?

Akkurat strømprisene er det vanskelig for deg og meg å gjøre noe med. Men strømforbruket ditt kan du til en viss grad styre selv.

Strømbruk du kan påvirke

Det som stjeler mest strøm i norske husholdninger, er oppvarming og varmtvann. Hvis du kan bruke varmtvannet mer effektivt, merkes det på kostnadene. Enkle tiltak for å spare strøm er å fylle opp vaskemaskinen og oppvaskmaskinen før man setter de på, begrense de lange dusjene, og velge dusjing fremfor karbad litt oftere.

Når det gjelder oppvarming, gjelder det å isolere godt slik at varmen ikke forsvinner ut. Isoler (eller bytt) vinduer, dører, gulv og tak. Du kan også gjerne erstatte noe av den elektriske oppvarmingen med vedfyring.

Valg av leverandør og strømavtale kan også påvirke prisen i stor grad.

Strømbruk du ikke kan påvirke

Hvordan du bor er en av faktorene som påvirker strømforbruket ditt. Rekkehus og leiligheter som ligger tett vil for eksempel hente litt varme fra hverandre, og dermed totalt sett bruke mindre strøm for å oppnå samme innetemperatur som i en frittstående bolig.

I tillegg vet vi at singelhusholdningene bruker langt mindre strøm enn store familier. Alt fra klesvask til TV-bruk øker etter hvor mange som bor sammen.

Så, hva har vi lært om gjennomsnittlig og normalt strømforbruk?

Når du nå vet hva som er normalt strømforbruk, og omtrent hvor mye en kWh koster, får du bedre kontroll på ditt eget bruk. Det er god motivasjon i å forstå hvordan forbruket og prisen henger sammen.

Du kan kanskje ikke hive ut familiemedlemmer eller få naboen til å flytte nærmere for å redusere strømregningen din, men det er heldigvis mange enkle grep som hjelper.

Bruk en sammenligningstjeneste jevnlig slik at du får de beste prisene fra strømleverandøren. Dette gjør du gratis og uforpliktende på Tjenestetorget.no. Å bytte strømleverandør er lettere enn mange tror, og kan være det viktigste du gjør for å betale mindre for strømmen.

Ønsker du mer informasjon om hvordan skifte av strømavtale foregår, har vi en egen artikkel om å bytte strømleverandør.