Assuranceforeningen Skuld

Assuranceforeningen Skuld er et internasjonalt gjensidig selskap innen sjøforsikring, grunnlagt i Oslo i 1897. Foreningen spesialiserer seg på rederansvar og ulike sjøforsikringer. De har mer enn 280 ansatte, og streber etter å yte god service til marine kunder døgnet rundt.

Kontakt Skuld – kundeservice og TLF

Org.nr: 938 419 531
Adresse i Norge: Rådhusgata 27, 0158 Oslo
Telefon: 22 00 22 00
Nettside: https://skuld.com/

Er du allerede kunde hos Skuld?
Du finner kontaktinformasjon til alle filialer på denne siden (klikk deg inn på kontoret som er mest aktuelt for deg).

Mer om Assuranceforeningen Skuld

Skuld har kontorer i 10 byer rundt omkring i verden. Hovedkontoret er i Oslo, men du finner de også i Bergen, Hong Kong, London, København, Singapore, Pireus, New York, Bermuda og Hamburg. Foreningen er altså å finne i mange av de viktigste byene for sjøfartsindustrien.

Asurranceforeningen Skuld fokuserer på rederansvarsforsikring. Sjøforsikringen skal dekke forpliktelser overfor tredjepart, og skader som kan oppstå i forbindelse med eie og drift av et skip. Skuld jobber også med offshore- og energisektoren, samt andre selskaper på havet.

Hva er egentlig et gjensidig selskap?

Assurranceforeningen Skuld er organisert som et gjensidig selskap. Det vil si at forsikringstagerne stifter og eier selskapet sammen, og deler på dets eiendeler og risiko. Med andre ord er forsikringstagerne både eier og kunde samtidig.