Alt du trenger å vite om barneforsikring – og hvordan du får den beste til lavest mulig pris

to barn under paraply i regnet som symboliserer barneforsikring

Lurer du på hvordan du finner den beste barneforsikringen, eller er du usikker på om du trenger barneforsikring eller ikke? Da kan denne artikkelen hjelpe deg.

Vi håper og vil at barna våre skal ha trygge og gode liv, men noen ganger kan det oppstå uønskede hendelser. Da er trygghet viktig.

Vi har samlet informasjon om alt det viktigste forbrukere lurer på om barneforsikring – blant annet hva barneforsikringene inneholder, hvem som bør kjøpe dem, samt noen tips rundt hvordan du forholder deg til «best i test» og forskjellige tilbud.

Hvis du tenker på å kjøpe barneforsikring eller bytte forsikringsselskap, gir vi deg råd om hvordan du skal gå frem for å sette forsikringen ut på anbud og sammenligne tilbud fra flere selskaper. På den måten sparer du både tid og penger.

Hva dekker forsikringen?

Kort oppsummert kan vi si at det finnes to typer barneforsikring.

Den ene forsikringstypen er laget for å gi dere sikkerhet hvis barnet blir utsatt for en ulykke eller blir syk, slik at dere får uventede kostnader eller trenger å omdisponere økonomien. Dette kan for eksempel bli aktuelt hvis barnet blir værende en periode på sykehus, og du som foresatt ønsker å jobbe redusert for å tilbringe mer tid med barnet.

Et annet eksempel kan være at barnet får behov for tilrettelegging i hjemmet, og hvor forsikringen bidrar til at du kan kjøpe det som trengs av spesialutstyr eller ombygging slik at barnet kan bo i hjemmet. En slik forsikring gjelder ofte opp til myndighetsalder.

Den andre forsikringstypen er laget for å gi barnet økonomisk hjelp dersom barnet blir ufør som voksen og dette skyldes ulykker/sykdom i barndommen. Denne forsikringen er god å ha hvis den uføre får lavere inntektspotensial eller havner helt utenfor arbeidslivet. NB: Du blir vanligvis bedt om å oppgi barnets helseopplysninger for å kunne tegne en slik forsikring.

Noen forsikringer gir engangsutbetaling, men andre gir månedlige utbetalinger.

Er barneforsikring nødvendig?

Det finnes ikke en absolutt fasit på om barneforsikring er nødvendig eller ikke. I Norge er det generelt gode velferdsordninger som gir deg en viss grad av sikkerhetsnett hvis noe skjer. Men skulle barnet bli alvorlig sykt trenger man barneforsikring for å beholde den økonomiske tryggheten som man har i en normalsituasjon. Samtidig er det ikke alle sykdommer som dekkes av en barneforsikring.

Et tips er å se barneforsikring opp mot andre forsikringer du allerede har. Kanskje kan enkelte hendelser dekkes av andre forsikringer, slik at en barneforsikring er mindre nødvendig eller kan tåle en lavere dekningsgrad.

Husk også at det er forskjell på de ulike barneforsikringene. Noen er beregnet på å hjelpe foresatte i en omsorgsrolle, mens andre går direkte til barnet.

Er du helt avhengig av å kunne tilbringe all tid med barnet (for eksempel dersom du er eneforsørger) er kanskje barneforsikring ekstra viktig for deg. Likeledes hvis du har lite handlingsrom i budsjettet til å bygge om boligen til for eksempel rullestolbruk, og ikke er åpen for å flytte.

Hvilken er best i test?

Du kan gjerne søke etter en barneforsikrings-test for å finne ut hvordan andre har vurdert hva som er den beste barneforsikringen på markedet. Men ikke len deg for mye på resultatet, ettersom disse testene ikke klarer å ta høyde for din unike situasjon.

Både dekning og egenandel, samt ditt barns helse, kan være med på å justere prisene og vilkårene på forsikringen såpass mye at vi heller anbefaler å sette forsikringen ut på anbud. På den måten får du tilbud som er beregnet ut ifra dine opplysninger og ønsker.

En «best i test» barneforsikring er med andre ord ikke like nøyaktig som de tilbudene du vil få direkte fra forsikringsselskapet, og bør kun ses på som en omtrentlig pekepinn. Hva som er best for deg, avhenger tross alt av hva du vil ha dekning for. Ikke alle forsikringer dekker alle sykdommer!

Slik finner du beste barneforsikring for deg og ditt barn

Som nevnt er det en enklere måte å finne beste barneforsikring på enn å lese tester på internett. De beste tilbudene får du ved å henvende deg til forsikringsselskapet og bestille tilbud selv. Du bør alltid sjekke tilbud fra minst tre selskaper for å sammenligne hvilket som gir deg den beste dekningen til best pris.

Vi anbefaler å bruke en anbudstjeneste til dette. Fordelene med det, er at du får meget god oversikt, flere tilbud på samme sted, og med kun ett felles skjema.

Slik gjør du det:

  1. Gå til Tjenestetorget.no.
  2. Fyll ut skjema med dine ønsker og behov for ulike forsikringer.
  3. Len deg tilbake og vent. Skjemaet blir sendt til forsikringsselskaper som konkurrerer om å gi deg det beste tilbudet.
  4. Se gjennom tilbudene og velg det du liker best.

Tjenestetorget er gratis og uforpliktende å bruke. Du kan gjerne bruke tjenesten for å sjekke om du kan få en bedre deal – også hvis du allerede har en barneforsikring.

Oppsummering: Dette har vi lært om barneforsikring

I denne artikkelen har vi sett på hva en barneforsikring er, og at den kan deles inn i henholdsvis forsikring ved sykdom/skade, og forsikring ved fremtidig uførhet. Videre har vi gjennomgått vanlige argumenter for og imot barneforsikring for å hjelpe deg å ta stilling til om dette er en forsikring du trenger.

Videre viste vi hvorfor du ikke bør stole på at forsikringen med «best i test» alltid er best for deg. Dette fordi dine preferanser og opplysninger kan ha stor innvirkning på avtalen du får tilbud om.

Hvis du skal ha barneforsikring anbefaler vi å sette forsikringen ut på anbud med Tjenestetorget.no, som er gratis og uforpliktende. Der kan du samle tilbud fra alle forsikringsselskapene på ett sted, og få personlig tilpassede tilbud med gode vilkår. Da blir det lettere for deg å sammenligne og velge den forsikringen som er best for deg og barnet ditt.