Landkreditt Forsikring logo hvit bakgrunn

Landkreditt Forsikring

Landkreditt Forsikring er et norsk forsikringsselskap som først og fremst fokuserer på å kunne tilby gunstige forsikringsløsninger til landbruket.

Selskapet Landkreditt Bank AS har rundt 9 000 medlemmer, og disse tilbys tjenester innen alt fra fond og eiendomsmegling, til forsikring og bank.

Kontakt Landkreditt Forsikring – kundeservice og TLF

Org.nr: 983 784 895
Adresse i Norge: Karl Johans gate 45, 0162 Oslo
Telefon: 23 00 08 00
Nettside: https://www.landkredittbank.no/

Er du allerede kunde?
Kontakt kundeservice eller logg inn.

Produkter og tjenester

Landkreditt Forsikring inkluderer alle Landkreditt Bank sine forsikringstjenester. Her er det fokus på forsikringer til landbruket, men også annet næringsliv og private bli kunde hos selskapet. Her er noen av landbruksforsikringene som tilbys:

  • Forsikring for driftsbygning
  • Traktorforsikring
  • Arbeidsmaskinforsikring
  • Gårdens driftsløsøre
  • Varer og avlinger
  • Livsforsikring for bonden

Private kan få forsikringer som reiseforsikring, husforsikring og bilforsikring.

Næringslivet kan for eksempel kjøpe firmabilforsikring og yrkesskadeforsikring.

Fakta om Landkreditt Forsikring

Landkreditt Forsikring er et forsikringsselskap som tilbyr forsikringsprodukter til allmennheten, men først og fremst til bønder og landbruksindustri. Selskapet ble opprettet i 2001 av en rekke bedrifter med tilhørighet i Norsk Landbrukssamvirke.

Landkreditt sine røtter strekker seg imidlertid enda lenger tilbake i tid. Selskapet Landkreditt ble nemlig opprettet i 1915 – da som en kredittforening. Målet har hele tiden vært det samme: Å tilby kundene og medlemmene gode finansielle løsninger.

I starten fokuserte Landkreditt Forsikring på personforsikringer til medlemmene sine. Etter hvert har selskapet vokst, og det tilbys nå flere forsikringsprodukter.