Den store guiden for livsforsikring – alt du trenger å vite

beskyttende hender over familie som illustrerer livsforsikring

Lurer du på hva livsforsikring er eller om du i det hele tatt trenger det? Kanskje har du allerede bestemt deg for å tegne men er usikker på hvilken livsforsikring som er den beste? Da er denne artikkelen for deg.

Livsforsikring (også kalt dødsforsikring eller dødsfallforsikring) er en forsikringstype som ikke passer for alle, men for noen er den svært verdifull. I denne artikkelen har vi tatt for oss hva livsforsikring, gjeldsforsikring og gruppeforsikring er, hvem som trenger det og hva som påvirker hvor mye forsikringen koster.

De fleste av oss ønsker å betale minst mulig for en best mulig forsikring. Som et alternativ til en unøyaktig kalkulator for å beregne pris, anbefaler vi deg en mer nøyaktig måte å få tydelige og rimelige pristilbud. Etter å ha lest denne saken, har du det du trenger for å finne en livsforsikring som er riktig for deg – dersom du trenger en, da.

Hva er livsforsikring?

Før vi går inn i detaljene skal vi gi en kort definisjon.

Hva er livsforsikring: Livsforsikring er en forsikring som gir en engangs pengeutbetaling til ektefelle, samboer, barn eller annen valgfri mottaker når den forsikrede dør. Forsikringen gjelder for en avtalt periode. Dødsårsak har ingen betydning for forsikringen.

Hvor mye penger kan bli utbetalt: Dette avhenger av forsikringen du har valgt og hvor mye du betaler. Pengene som blir utbetalt fra en livsforsikring er ikke skattepliktig inntekt.

Trenger jeg livsforsikring?

En livsforsikring er spesielt interessant for dem som forsørger familie, eller på andre måter er en viktig økonomisk bidragsyter til sine nærmeste. Livsforsikring er ikke noe man er pålagt å ha, men mange ønsker å vite at de etterlatte er økonomisk trygge etter ens egen bortgang. En livsforsikring / dødsfallsforsikring kan for eksempel hjelpe de etterlatte med å forsørge barn, ta utdanning og skaffe seg jobb, beholde hjemmet eller flytte.

Du kan faktisk kjøpe flere livsforsikringer

Hver livsforsikring du kjøper har et tak på hvor høy forsikringssummen kan være, men du står fritt til å kjøpe flere forsikringer (altså fordelt på flere selskaper).

Husk at helseerklæring er nødvendig

Før du får lov av forsikringsselskapet å tegne en livsforsikring, må du kunne legge frem en helseerklæring som sier at du er frisk, eller eventuelt gir opplysninger om sykdommer du har. Helseerklæringen vil kunne være med på å bestemme prisen på forsikringen.

Livsforsikring pris – dette påvirker hvor mye du må betale

Pris på livsforsikring varierer blant annet med alderen din. Vanligvis kan man tegne en livsforsikring fra fylte 18 år, og det er naturlig nok mye billigere med livsforsikring i tyve- og trettiårene enn det er senere i livet. Forsikringen kan være gyldig opp til høy alder, men det varierer fra selskap til selskap.

Som med all annen forsikring, påvirkes prisen av forsikringsselskapets risikovurdering. I tillegg til alder vil helsen din, eventuell røyking, utdanningsnivå og yrke ha innvirkning på prisen. Hvor mye livsforsikring koster styres også av hvor stor du ønsker at utbetalingen skal være.

Slik finner du den beste livsforsikringen for deg

Hvis du leter etter den beste livsforsikringen på markedet, er det lett å ty til en «best i test» livsforsikring eller lignende. Dette kan gi deg en pekepinn på hvilke forsikringsselskaper som er gode, men det gir deg ingen egentlig sikkerhet for hvilken forsikring som passer best for din situasjon. Grunnen er at slike tester baserer seg på eksempeltall. Dermed blir resultatet unøyaktig, og vrient å gjøre beregninger ut ifra. Som et gunstigere alternativ, foreslår vi at du setter livsforsikringen ut på anbud.

Bruk Tjenestetorget.no til å be om tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig. Da trenger du bare å fylle inn opplysningene dine i ett skjema én gang. Dette sparer deg for mye arbeid. Samtidig får du samlet tilbudene i et oversiktlig system, slik at det blir enkelt å sammenligne forsikringene og velge den som er best for deg. Tjenesten er gratis og uforpliktende, denne kan du trygt bruke.

Gruppelivsforsikring

Før du bestiller en livsforsikring/dødsfallforsikring bør du sjekke om du allerede er forsikret gjennom jobben. Det er nemlig ikke uvanlig at arbeidsgiver har tegnet gruppelivsforsikring for sine ansatte. Denne vil gjelde for både jobb og privat, og er ofte beregnet ut ifra grunnbeløp i Folketrygden, eksempelvis 10 G, eller ut ifra årslønnen din. Hvis du har en gruppelivsforsikring gjennom jobben, kan du velge å ta med deg denne videre selv om du slutter i stillingen.

Gjeldsforsikring

En gjeldsforsikring gjør at gjelden din blir dekket ved dødsfall, slik at etterlatte slipper å overta gjelden. Prisen du betaler for gjeldsforsikringen kommer an på hvor stor gjeldsposten er, og vil reduseres etter hvert som du betaler ned gjeld. Det er spesielt aktuelt med gjeldsforsikring dersom man har et større forbrukslån eller lignende. Enkelte typer lån, som studielån i Lånekassen, slettes ved dødsfall uten at du trenger en gjeldsforsikring.

Slik fungerer utbetalingen

Utbetaling av livsforsikring skjer etter dødsfall av den forsikrede, ut ifra det beløpet som er bestemt i forsikringsavtalen. Hvem som får utbetalt livsforsikring er det den forsikrede som selv bestemmer. Vanligvis vil pengene utbetales til en ektefelle dersom den forsikrede var gift, men man kan også velge utbetaling til for eksempel en samboer gjennom en såkalt begunstigelse. Utbetaling av livsforsikring ved død er skattefritt uansett hvem mottaker er.

Forsikringskalkulatorer – ikke alltid til å stole på

Det finnes flere livsforsikring-kalkulatorer på internett som du kan titte på. Men vær oppmerksom på at de ikke alltid stemmer med det tilbudet som forsikringsselskapet faktisk gir deg. Dette er fordi kalkulatorene ofte ikke tar med alle de bevegelige delene som faktisk inngår i regnestykket hos forsikringsselskapet.

Den mest riktige prisen får du ved å be om tilbud og sende inn dine egne komplette opplysninger. Bruk Tjenestetorgets anbudstjeneste for forsikringer, så får du raskt vite nøyaktig pris.

Oppsummering: Dette har vi lært om livsforsikring

I denne artikkelen har vi gjennomgått hva en livsforsikring (dødsfallforsikring/dødsforsikring) er, og forsøkt å hjelpe deg til å finne ut om du bør ha en slik forsikring eller ikke. Vi har snakket om forskjellen på livsforsikring, gruppelivsforsikring og gjeldsforsikring.

Istedenfor å basere seg på livsforsikring-kalkulator, anbefaler vi å sammenligne priser fra flere selskaper via Tjenestorget.no. Dette er en nettbasert tjeneste for forbrukere, som hjelper deg å sette livsforsikring ut på anbud. Det er i tillegg gratis og uforpliktende å bruke, og gjør det lett å finne beste dekning til beste pris.