Logoen til Skogbrand Forsikring rød bakgrunn hvit tekst

Skogbrand Forsikring

Skogbrand Forsikring sitt slagord er: «Vi forsikrer skogbruket». Hos dette forsikringsselskapet kan skogeiere få ekstra trygghet i hverdagen. Skoger er utsatt for både brann og storm, noe som kan ødelegge store verdier for dem som eier skog.

Per i dag er Skogbrand det eneste forsikringsselskapet i Norge som forsikrer skog, ifølge selskapet selv.

Kontakt Skogbrand Forsikring – kundeservice og TLF

Org.nr: 946 856 355
Adresse i Norge: Rådhusgata 23B, 0158 Oslo
Telefon: 23 35 65 00
Nettside: https://skogbrand.no/

Er du allerede kunde?
Du kan kontakte kundeservice på om-oss siden.

Produkter og tjenester

Skogbrand er ikke et hvilket som helst forsikringsselskap. Her kan man først og fremst kjøpe forsikring rettet mot skogeiere, enten det er snakk om juletreskog eller andre former for skog.

Her er noen av forsikringene som kan fås gjennom Skogbrand Forsikring:

  • Skogforsikring
  • Brannforsikring for juletrefelt
  • Næringsforsikring for skognæringen
  • Ansvarsforsikring for skogsbilvei

Med skogforsikringen kan skogeiere få dekket skader forårsaket av alt fra snø og storm, til brann, insekter og gnagere.

Fakta om Skogbrand Forsikring

Skogbrand er skapt av og for skogeiere i Norge, og ble grunnlagt allerede i 1912. I dag er mer enn 40 000 skogeiendommer forsikret hos Skogbrand.

Hos Skogbrand er hver enkelt kunde medeier. Selskapets hovedkvarter finnes i Oslo, og det er ni ansatte i firmaet.

Dersom skogbrann eller andre skader oppstår, får forsikringsselskapet bistand med skadebehandlingen av regionale takstmannskaper.