Tennant Forsikring

Tennant Forsikring er en tidligere tilbyder av forsikringstjenester. Selskapet ble kjøpt opp i 2007.

Tennant Forsikring ble etablert i 2001. Selskapet hadde røtter i Sverige, men drev også virksomhet i Norge. Allerede i 2007, ikke mer enn seks år etter oppstarten, ble det avtalt at Gjensidige Forsikring skulle kjøpe alle aksjene i Tennant. Samtlige kunder ble overført til den nye eieren.

Da oppkjøpet fant sted hadde Tennant totalt 84 ansatte fordelt på kontorene i Oslo og Stockholm. Antall kunder var rundt 100 000.

I dag er det ikke mulig å få kjøpt forsikring hos Tennant. Om du prøver å besøke nettsiden deres blir du videresendt til Gjensidige.

Blir du lurt av forsikringsselskapet ditt?

Selv om du gjorde en god avtale da du kjøpte forsikring, kan den være kostbar og ugunstig i dag. Det er vanlig praksis at forsikringsselskapene øker prisene for hvert år som går – uten at du legger merke til det.

Bruk Tjenestetorget for å sjekke om du kan få et bedre tilbud enn du har i dag. Det er gratis og uforpliktende, og tar ikke mer enn 2 minutter av din tid.