Tennant Forsikring

Tennant Forsikring er en tidligere tilbyder av forsikringstjenester. Selskapet ble kjøpt opp i 2007.

Tennant Forsikring ble etablert i 2001. Selskapet hadde røtter i Sverige, men drev også virksomhet i Norge. Allerede i 2007, ikke mer enn seks år etter oppstarten, ble det avtalt at Gjensidige Forsikring skulle kjøpe alle aksjene i Tennant. Samtlige kunder ble overført til den nye eieren.

Da oppkjøpet fant sted hadde Tennant totalt 84 ansatte fordelt på kontorene i Oslo og Stockholm. Antall kunder var rundt 100 000.

I dag er det ikke mulig å få kjøpt forsikring hos Tennant. Om du prøver å besøke nettsiden deres blir du videresendt til Gjensidige.