Den store guiden for uføreforsikring (uførepensjon) – og hvordan du får den beste

Person som bruker krykker i forbindelse med uføreforsikring

Det kan være vanskelig å sette seg inn i hvordan uføreforsikring og uførepensjon fungerer, og om du trenger slik forsikring eller ikke. I denne artikkelen får du svar.

De færreste av oss forventer vel å måtte trenge en uføreforsikring, men dessverre kan ulykker, skader og sykdom ramme hvem som helst av oss. Da kan det være godt å ha tryggheten som en uføreforsikring gir.

Det skilles vanligvis mellom to forskjellige former for uføreforsikring, som vi skal se nærmere på nedenfor. Videre drøfter vi om uføreforsikring er nødvendig, eller om trygdeordningene holder hvis du blir ufør. For å hjelpe deg til å avgjøre hva som blir best for deg, har vi satt opp argumenter for og mot å kjøpe uføreforsikring.

Vi gjennomgår også hvordan du sammenligner tilbud og finner en god uføreforsikring, når og hvordan slike forsikringer blir utbetalt, hvor mye penger du kan få, og hva som avgjør prisen på forsikringen.

Det finnes generelt to typer uføreforsikringer

I hovedsak kan vi skille mellom uførepensjon og uførekapital når vi snakker om uføreforsikring. Du kan forsikre deg slik at du får utbetalt begge disse hvis noe skulle skje med deg. Vi har definert disse forsikringstypene og forklart forskjellene nedenfor.

Å være arbeidsufør innebærer at man ikke har mulighet til å jobbe, ofte på grunn av skade eller sykdom. Om du skal regnes som arbeidsufør, og i så fall i hvilken grad (for eksempel 40 %), vurderes av NAV.

Forsikringssummen for både uførepensjon og uførekapital beregnes ut fra folketrygdens grunnbeløp (G), som i dag er litt over 100.000 kroner. Du kan ofte velge antall G du vil være forsikret for. Folketrygdens grunnbeløp er et beløp som blir justert hvert år, og som brukes til å beregne ulike pensjons- og trygdeytelser samt pensjonspoeng.

1. Uførepensjon / uførerente

Uføreforsikring og månedlige utbetalinger: Uførepensjon (uførerente) er et pengebeløp som blir utbetalt månedlig dersom du blir ufør. Utbetalingene løper vanligvis frem til du blir pensjonist. Dette er tenkt for å erstatte inntektstap, og erstatter med andre ord lønn.

Hvor mye du får utbetalt i måneden, kommer an på din grad av uførhet. For eksempel hvis du er 50 % ufør får du hos de fleste forsikringsselskapene utbetalt 50 % av forsikringsbeløpet.

2. Uførekapital

Uføreforsikring og engangsutbetaling: Uførekapital er et engangs pengebeløp som blir utbetalt hvis du blir ufør. Dette er penger som for eksempel kan brukes til å utbedre boligen, erstatte inntektstap eller på andre måter forenkle livet. For å få utbetalt uførekapital er det vanligvis et krav om at du er minst 50 % ufør, og at dette er varig.

NB: Uføreforsikring er ikke det samme som ulykkesforsikring.

Behovet for uføreforsikring – er ikke støtte fra NAV tilstrekkelig?

Bør man ha uføreforsikring? Det finnes selvfølgelig ikke et fasitsvar som passer for alle, men her er noen momenter å ta med i vurderingen: Støtten fra NAV dekker ikke hele lønnen. Vanligvis vil NAV-støtten du mottar som ufør være på 66 prosent av din vanlige lønn, dersom du blir 50 prosent arbeidsufør eller mer. For noen av oss er det nok til å leve et godt liv, men for mange er det for lite til å opprettholde den levestandarden man er vant til.

Mulige argumenter for å velge vekk uføreforsikring

 • Du har svært høy inntekt eller mye oppsparte midler slik at du tåler å bli ufør eller medisinsk invalid.
 • Du har en god uføreforsikring gjennom jobben.
 • Du har en partner som tjener godt og kan ha mulighet til å forsørge deg.
 • Du er villig til å flytte til en billigere bolig/gjøre andre sparegrep hvis inntekten faller.

Mulige argumenter for å kjøpe uføreforsikring

 • Du har forsørgeransvar for barn eller andre.
 • Du har gjeld og/eller høye bokostnader.
 • Du har normal eller lav inntekt og/eller vil ha problemer med å leve godt med et stort inntektsfall.
 • Du er student, hjemmeværende eller selvstendig næringsdrivende, og har færre rettigheter til økonomisk støtte i NAV.
 • Du er ikke villig til å flytte eller gjøre andre større sparegrep hvis inntekten faller.

Hvorvidt du bør ha uføreforsikring er altså situasjonsbetinget og vil variere fra person til person. Her er en annen artikkel som diskuterer temaet.

Forbrukerguiden anbefaler: Slik finner du beste uføreforsikring for deg

Den beste uføreforsikringen får du ved å først vurdere hva du trenger, og deretter sette forsikringene du vil ha ut på anbud. Slik gjør du det:

 1. Gå til Tjenestetorget.no.
 2. Fyll ut skjema om deg selv og hvilken forsikring du er interessert i.
 3. Vent på svar med tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig.
 4. Velg det beste tilbudet og kjøp – hvis du vil.

Tjenestetorget er uforpliktende og gratis å bruke. Der er de største forsikringsselskapene samlet på én plass, og konkurrerer om å gi deg det mest fordelaktige tilbudet. Derfor kan du få ekstra gode vilkår på forsikringer gjennom denne tjenesten. I tillegg er den svært oversiktlig, og hjelper deg med å finne en uføreforsikring som passer for deg.

Tips: Bruk gjerne Tjenestetorget.no jevnlig for å se om du kan få en bedre avtale på forsikringer du allerede har.

Krav til å kjøpe uføreforsikring

For å kunne kjøpe en uføreforsikring må du sende inn helseerklæring. Du må også være 100 % arbeidsdyktig når du tegner uføreforsikringen, og ofte er det i tillegg en aldersgrense for å inngå avtale. Øvre aldersgrense ligger gjerne rundt pensjonsalder, sjekk med ditt forsikringsselskap.

Merk deg også at forsikringen din blir litt dyrere etter hvert som du blir eldre, fordi forsikringsselskapet da anser deg som en kunde med høyere risiko.

Hva skal til for at uføreforsikringen blir utbetalt?

Uføreforsikring og utbetaling styres av din grad av arbeidsuførhet. Det er viktig at du setter deg godt inn i vilkårene hos ditt forsikringsselskap, ettersom reglene kan variere. Men som et utgangspunkt kan vi si at retningslinjene er slik:

 • Engangsbeløp kan utbetales når NAV har vedtatt at du er arbeidsufør – helt eller delvis (ofte må du være minst 50 % ufør).
 • Månedlige utbetalinger (uførepensjon) blir utbetalt fra forsikringsselskapet når du har vært sykemeldt over en lengre periode, slik at du går over i status som ufør.

Dette avgjør hvor mye du får utbetalt

Det er særlig to faktorer som er med på å avgjøre hvor mye penger du får: Forsikringsbeløpet ditt, og uførhetsgraden din. Det er variasjoner mellom forsikringsselskapene, men her er en pekepinn.

Når du tegner uføreforsikring, får du ofte velge hvor mange G du vil være forsikret for. En G er folketrygdens grunnbeløp, og beløper seg til litt over 100.000 kroner. Du kan for eksempel forsikre deg for 10 G (cirka 1 millioner kroner).

Si at du får innvilget uførepensjon og får utbetalt 1 % av forsikringsbeløpet ditt hver måned. 1 % av 10 G er i overkant av 10.000 kroner. Uførepensjon er skattepliktig.

Hvis du har valgt uførekapital, forsikret deg for 1 million og blir 20 % ufør, vil du få utbetalt 20 % av 1 million – altså 200.000 kroner. Uførekapital (engangsbetaling) er skattefritt.

Prisen på uføreforsikring

Prisen på uføreforsikring påvirkes av den dekningen og forsikringssummen du velger, samt risiko for uførhet. Risiko er det forsikringsselskapet som vurderer. Dette er grunnen til at uføreforsikring koster mer når du blir eldre.

En tredje ting som kan påvirke prisen, er om du har samlerabatt på forsikringen. Forsikringsselskaper gir gjerne samlerabatt til kunder som velger å ha flere forsikringer i samme selskap, og det lønner seg noen ganger.

Vit dette om såkalt uføreforsikring-kalkulator

Hvis du bruker en uføreforsikring-kalkulator for å se hva forsikringen vil koste deg, kan du risikere å få tall som ikke stemmer overens med din situasjon. Kalkulatoren kan være mangelfull eller villedende. For eksempel: hvis kalkulatoren regner ut ifra at gjennomsnittskunden er 35 år gammel og ønsker en grunnleggende dekning og forsikringssum på 5 G, blir prisen feil for deg dersom du er 55 år og ønsker en bredere dekning og forsikringssum på 20 G.

Hvilken uføreforsikring er best i test?

Du kan finne flere versjoner av uføreforsikring «best i test» på nettet. Testvinnerne endres gjerne årlig, og kan være til en viss nytte for deg som leter etter den beste uføreforsikringen. Men ha i bakhodet at – i likhet med kalkulatorer – er også en uføreforsikring-test alltid generisk. Den er med andre ord ikke laget ut ifra deg og din unike situasjon, men ut ifra et gjennomsnitt eller et oppdiktet eksempel.

Slike tester kan i praksis måle alt fra service, pris, dekning, fjorårets omsetning og antall kunder – uten å ta høyde for hva som er viktigst for nettopp deg. For å finne den forsikringen som til syvende og sist passer deg best, bør du heller bruke Tjenestetorget til å hente inn tilbud som er skreddersydd for deg og din situasjon.

Oppsummering: Dette har vi lært om uføreforsikring

I denne artikkelen har vi lært hva uføreforsikring er og at det skilles mellom uførepensjon og uførekapital. Uførepensjon er en månedlig skattepliktig utbetaling, men uførekapital er en skattefri engangssum. Vi har lært om når pengene utbetales, og hva som bestemmer prisen.

Vi har gjennomgått grunner til å kjøpe uføreforsikring, og grunner til å la være. Her finnes det dessverre ikke noe fasitsvar – du må rett og slett vurdere hva som blir mest hensiktsmessig for deg. Du har også lært hvordan du går frem for å finne forsikringsavtalen som er riktig for deg. Den beste uføreforsikringen må være tilpasset ditt liv og din økonomiske situasjon.

For å få de beste tilbudene på forsikring, kjapt og oversiktlig, kan du benytte deg av Tjenestetorget helt gratis. Denne norske nettsiden lar deg be om tilbud fra flere forsikringsselskaper samtidig, og sammenligne dem for så å velge det beste. Og finner du ingen du liker, er det bare ignorere tilbudene.

Lykke til med din uføreforsikring.