Guide for ulykkesforsikring

Fot i bandasje med krykker som illustrerer ulykkesforsikring

Ønsker du å finne den beste ulykkesforsikringen for deg selv eller familien din? I denne artikkelen kan du lære om hva ulykkesforsikring er, hva den dekker, hvem som har nytte av den, og hva som påvirker prisen.

Vi forklarer også hvordan du kan oppnå den mest gunstige forsikringsavtalen gjennom å sette forsikringen ut på anbud raskt og enkelt.

Ulykkesforsikring forveksles noen ganger med reiseforsikring, men vil som regel dekke flere ulykker enn hva en reiseforsikring gjør. Det er også viktig å skille ulykkesforsikring fra uføreforsikring, som er en egen forsikringstype for dem som blir langvarig uføre.

Tips: For at du skal få utbetalt penger fra forsikringsselskapet er det viktig at du kan legge frem kvitteringer og annen relevant dokumentasjon.

Hva er ulykkesforsikring og hva dekker det?

Hva er ulykkesforsikring: En ulykkesforsikring gir deg dekning i forbindelse med plutselige, uventede hendelser som gjør deg syk eller skadet.

Hva dekker ulykkesforsikring: En ulykkesforsikring kan gi deg erstatning ved medisinsk invaliditet, behandlingsutgifter på grunn av ulykke, samt dødsfall.

Engangsutbetaling ved medisinsk invaliditet

Hvis du får en varig nedsatt funksjonsevne etter en ulykke, kan du få utbetalt en engangssum fra forsikringsselskapet. Summen du får beregnes vanligvis ut ifra forsikringssummen og grad av invaliditet. Hvis du for eksempel har forsikret deg for 1 million kroner og du blir 50 % invalid, får du utbetalt 500.000 kroner.

Medisinsk behandling

Du kan få dekket behandlinger som er nødvendige etter en ulykke, samt reise til og fra behandling. Eksempel på behandlinger som et forsikringsselskap kan dekke gjennom ulykkesforsikring er kiropraktor, fysioterapeut og tannlege. Du må regne med å betale en egenandel, og det er gjerne en øvre grense for total behandlingskostnad som kan dekkes.

Dødsfall

Det er vanlig at forsikringsselskapene også inkluderer en engangsutbetaling til etterlatte dersom du dør etter en ulykke. Utbetalingen er ofte på rundt 5 % av forsikringssummen. Ofte vil det være en begrensning på hvor lenge etter ulykken dødsfallet kan skje, typisk et år.

Dette dekkes normalt ikke

Ulykkesforsikringer har noen begrensninger. For eksempel er risikosport ofte noe du må tegne en egen spesialforsikring for. Vi kan nevne hanggliding, basehopping, fallskjermhopp, boksing og sportsdykking som eksempler på risikosport som krever tilleggsforsikring. Ekspedisjoner til eksempelvis Arktis eller Himalaya krever også normalt sett egen forsikring.

Behovet for ulykkesforsikring

Trenger man ulykkesforsikring? Vel – det kommer an på. En ulykkesforsikring er nødvendig for de fleste av oss, men mange har dette dekket av arbeidsplassen (såkalt kollektiv ulykkesforsikring). Derfor er første tips å sjekke med jobben om du har ulykkesforsikring, og i så fall hva den dekker. Noen ulykkesforsikringer i bedrift dekker kun ulykker på arbeidsplassen, mens andre er rausere og dekker deg også hjemme og på fritiden.

En annen gruppe som bør tenke på å tegne ulykkesforsikring er personer med nedsatt helse eller høy alder, eller som av andre grunner har vanskeligheter med å få en rimelig livsforsikring eller uføreforsikring.

Ulykkesforsikring for familien er også noe å vurdere. Hvis du har barn, kan det være like så greit å tegne en barneforsikring – men se gjerne disse to opp imot hverandre og vurder dekningen ut ifra dine egne behov.

Dette påvirker prisen

Prisen (forsikringspremien) på ulykkesforsikring blir beregnet ut ifra en hel rekke med variabler. Noen av dem kan du gjøre noe med, mens andre er fastsatte. Av faktorer du ikke så lett har mulighet til å styre selv, kan vi nevne alder og helse. Det du selv kan gjøre for å påvirke prisen, er å bestemme hvor mye du vil betale i forsikringspremie, samt hvilket selskap du vil bruke – og eventuelt hvilke rabatter eller tilbud du har tilgang på.

Slik får du beste ulykkesforsikring

En ulykkesforsikring kan være et trygghetsskapende element for økonomien din hvis du skulle være uheldig å bli skadet i en ulykke. Forsikringen er gjerne et supplement til for eksempel en reiseforsikring.

Den beste ulykkesforsikringen får du ved å:

  1. Sjekke om du allerede er forsikret gjennom jobben. Hvis ulykkesforsikringen kun dekker den tiden du er på jobb, bør du vurdere om du skal tegne en ekstra forsikring som gjelder for hjem og fritid.
  2. Hvis du skal kjøpe ulykkesforsikring, bør du sette forsikringen ut på anbud. Gå til Tjenestetorget.no. Der fyller du inn et skjema med dine opplysninger, og dette blir sendt ut til flere forsikringsselskaper. Deretter vil kjente, norske forsikringsselskaper sende deg sine tilbud.

Tjenestetorget.no er gratis og uforpliktende. Fordelen med denne anbudstjenesten er at selskapene vet at de konkurrerer, og dermed vil gi deg et best mulig tilbud. I tillegg får du oversikt over alle tilbudene på én plass.

Vi håper denne artikkelen har vært til nytte for deg og ønsker deg lykke til med å velge forsikringer.