Vardia Forsikring logo hvit bakgrunn

Vardia Forsikring

Vardia Forsikring er en tidligere tilbyder av forsikringstjenester. I dag er selskapet slått sammen med andre aktører i forsikringsbransjen. Mer om det nedenfor.

Vardia Forsikring ble etablert i 2009, med visjon om å være en utfordrer til andre forsikringsselskaper på det nordiske markedet. Selskapet tilbydde en rekke tjenester innen livsforsikring og skadeforsikring. Både privatpersoner og organisasjoner kunne bli kunde.

Eierne av Vardia Forsikring, Insr Insurance Group ASA, kjøpte opp danske Nemi Forsikring i 2017. Allerede året etter ble Vardia og Nemi fusjonert, hvor det ble vedtatt at sistnevntes navn skulle benyttes.

Sammenslåingen medførte at Vardias kunder automatisk ble overført til Nemi. Kundene ble gitt en såkalt vilkårsgaranti, som innebar at alle skulle få tilsvarende eller bedre vilkår uten å betale høyere pris.

denne siden har vi for øvrig laget en stor oversikt over alle forsikringsselskaper i Norge.

Blir du lurt av forsikringsselskapet ditt?

Selv om du gjorde en god avtale da du kjøpte forsikring, kan den være kostbar og ugunstig i dag. Det er vanlig praksis at forsikringsselskapene øker prisene for hvert år som går – uten at du legger merke til det.

Bruk Tjenestetorget for å sjekke om du kan få et bedre tilbud enn du har i dag. Det er gratis og uforpliktende, og tar ikke mer enn 2 minutter av din tid.