Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring tilbyr skreddersydde forsikringer for kundene sine, og streber etter å kunne tilby best mulige vilkår. Selskapet har kristen forankring, og overskuddet fra driften deles ut til det kristne felleskapet.

Knif Forsikring tilbyr tjenester til definerte målgrupper som opererer innenfor frivillig eller ideell sektor i Norge.

Det er mulig å få flere kundefordeler om man har forsikring gjennom Knif. Dette inkluderer blant annet rabatter hos Riis Bilglass og Falck veihjelp.

Kontakt Knif Trygghet Forsikring – kundeservice og TLF

Org.nr: 991 206 825
Adresse i Norge: Møllergata 39, 0179 Oslo
Telefon: 23 68 39 00
Nettside: https://kniftrygghet.no/

Er du allerede kunde hos Knif Forsikring?
Du kan kontakte kundeservice her.

Produkter og tjenester

Knif Trygghet tilbyr flere forsikringstjenester. Privatkunder kan blant annet få forsikringer for innbo og bolig, men også forsikring av reise, bilforsikring og ulike personforsikringer (eksempelvis uføreforsikring og livsforsikring).

Organisasjoner kan få forsikringer også. Dette inkluderer blant annet ansvarsforsikring, kjøretøyforsikring og kirkeforsikring, samt yrkesskadeforsikring.

Det er også mulig å forsikre bedriften relatert til kriminelle handlinger, transport og uførekapital.

Fakta om Knif Trygghet Forsikring AS

Knif Trygghet Forsikring AS er et forsikringsselskap som ble grunnlagt i 2007. Selskapet driftes av 54 forskjellige organisasjoner som tilhører kristne trossamfunn eller organisasjoner.

Et av selskapets viktigste formål er å sikre og verne om kristne verdier.