DNB forsikring logo grønn bakgrunn hvit tekst

DNB Forsikring

DNB ASA er Norges desidert største finanskonsern, og tilbyr både sparing, lån og forsikringer til sine kunder. Her kan både privatpersoner og bedrifter kjøpe forsikringsprodukter, gjennom DNB Forsikring.

Flere av DNB sine forsikringer kommer i dag via Fremtind Forsikring, som leverer en rekke ulike former for personforsikring.

Kontakt DNB – kundeservice

Org.nr: 981 276 957
Adresse i Norge: Dronning Eufemias gate 30, 0191 Oslo
Telefon: 91 50 48 00
Nettside: https://www.dnb.no/forsikring

Er du allerede kunde?
Du kan kontakte kundeservice her.

Produkter og tjenester

Gjennom DNB Forsikring kan det kjøpes forsikringer til både person, familie, eiendom og verdisaker, så vel som reiseforsikring. Dette er noen av forsikringene som tilbys til private kunder hos DNB:

Det tilbys også forsikringer til bedrifter gjennom DNB Forsikring. Disse forsikringsproduktene retter seg mot kunder som ønsker å sikre eiendeler eller personale. Her er noen av forsikringstjenestene som rettes mot bedriftsmarkedet:

  • Skadeforsikring (forsikring av eiendeler)
  • Personalforsikring (forsikring av ansatte)

Mer om DNB Forsikring

DNB eller Den Norske Bank ble etablert i 1822, den gang under navnet Christiania Sparebank. DNB Forsikring ble først grunnlagt i 2008. Selskapet sier selv at kundene er deres største drivkraft, og at de står for verdier som ansvarlighet, nysgjerrighet og modighet.

Grunnforutsetningen for selskapets drift er lønnsomhet og effektivisering, samtidig som sterke kunderelasjoner er i fokus. Selskapet har også fokus på å tilpasse seg endringer innen makroøkonomi, næringspolitiske forhold og teknologi.

I juni 2018 annonserte DNB og Sparebank 1 at de ville fusjonere sine forsikringsvirksomheter gjennom det nye selskapet Fremtind Forsikring. Om forsikringsproduktene til DNB markedsføres under eget navn eller Fremtind, vil nok kunne variere noe.